Style taneczne

Jazz Dance

styl taneczny swoją tradycją sięgający dziewiętnastowiecznej Ameryki, gdzie mieszały się kultury afrykańskich niewolników, z młodymi wciąż tradycjami amerykańskiej kultury i sztuki scenicznej. Dzięki temu na poziomie technicznym praktyka tańca jazzowego łączy w sobie elementy baletu, akrobatyki oraz różnorodnych form etnicznych. Lekcje tańca jazzowego to wymagający trening skoncentrowany kształtowaniu gibkości, siły oraz ogólnej sprawności całego ciała, choreografie skoncentrowane na zwielokrotnieniu rytmów, policentryźmie i izolacji ruchu.

Modern

to forma tańca, która powstała na początku dwudziestego wieku w opozycji do królującego na scenach baletu klasycznego. Prekursorzy „free dance” w swej pracy przeciwstawiło się sztywnym ramom techniki tanecznej na rzecz przekazu uczuć, emocji bazującego w dużej mierze na ruchu naturalnym. Dzisiejszy modern dance to różnorodność koncepcji, technik i stylów, jednak wymaga od tancerzy nie tylko sprawności ciała lecz również świadomości przepływu ruchu i otwartości. To świetna forma twórczych poszukiwań zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych tancerzy.

Show Dance

to jedna z najbardziej widowiskowych współczesnych dyscyplin tanecznych. Głównym założeniem prezentacji show dance jest stworzenie krótkiego kompletnego przedstawienia z pełnym bogactwem wyrazu scenicznego. Choreografie te wykorzystują różnorodne formy tańca z wyraźną przewagą dyscyplin scenicznych takich jak jazz dance, modern, taniec klasyczny, akrobatyka, a tancerze niejednokrotnie muszą wykazać się umiejętnościami aktorskimi. Dyscyplina ta rozwijając bardzo szerokie spektrum tanecznych sprawności może być również świetną zabawa zarówno dla młodszych jak i dojrzałych tancerzy.